English version Cofnij stronę Wróć do strony
|       Start
|       Mapa
|     Autorzy
|   O stronie
|       Linki
|    Kontakt   |

- Krajobrazowa
  Suwalszczyzna

- W krainie Wigier
- Park krajobrazowy
- W dolinie Biebrzy
- Puszcza
  Augustowska
- Kanał Augustowski
- Puszcza Romincka
- Rzeki Suwalszczyzny

- Suwałki
- Augustów
- Sejny
- Najcenniejsze...
  Najpiękniejsze...
- W kręgu architektury
  sakralnej
- Dawne miasteczka
- Wsie, wioski ...
- W litewskim kręgu
- Staroobrzędowcy
- Raz na ludowo...
- Agroturystyka
- Turystyka   kwalifikowana
- Darz bór
- Urlop z wędkš
- Bezkrwawe łowy
- Wypoczynek na   SuwalszczyŸnie
- Jeden dzień na
   Litwie
 
KRAJOBRAZOWA SUWALSZCZYZNA
        
O PIĘKNIE SUWALSZCZYZNY nie trzeba nikogo przekonywać. Ma ona ugruntowaną renomę krainy krajobrazowo malowniczej, przyrodniczo niezmiernie cennej, a historycznie bogatej.foto: J. Borejszo Jej dzieje tworzyli od paru wieków Polacy, Litwini oraz Żydzi, Rosjanie i niemieccy osiedleńcy. Suwalszczyzna należy do tych urodziwych regionów naszego kraju, gdzie natura nagromadziła wyjątkowo dużo różnorodnych form rzeˇby terenu i wykształciła bogatą szatę roślinną. Geologiczny obraz tej krainy ukształtowała działalność lądolodu skandynawskiego, który czterokrotnie nasuwał się na ziemie polskie. foto: J. BorejszoNajwiększy wpływ na ukształtowanie Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego miało ostatnie zlodowacenie bałtyckie w swej fazie pomorskiej. Lądolód z tego obszaru ustąpił 10 - 12 tysięcy lat temu, pozostawiając po sobie młodą i stąd wyrazistą rzeˇbę, której konfiguracje tworzą wysoczyzny, morenowe wzgórza, krawędzie rozległych dolin, bogata sieć hydrologiczna z głębokimi rynnami rzek i misami różnorakich kształtów jezior.foto: J. Borejszo
Współczesny obraz Suwalszczyzny współtworzą obszary naturalne, zbliżone do pierwotnych (jak Puszcza Augustowska, czy otoczone lasami jeziora i doliny rzek), z terenami krajobrazu kulturowego, ukształtowanego przez człowieka, gdzie w przyrodniczy pejzaż wtopione są wioski, dawne miasteczka i trzy większe miasta: Suwałki, Augustów i Sejny. Wszystkie te miejscowości splata sieć żwirowych i asfaltowych dróg, które ułatwiają dotarcie pieszo, rowerem, samochodem do każdego miejsca tej godnej zwiedzenia krainy.
Suwalszczyzna - atrakcyjna o każdej porze roku - zaprasza!
KRAJOBRAZOWA SUWALSZCZYZNA - info

Suwalszczyznę warto zwiedzać zarówno dla jej walorów krajoznawczych, jak i piękna samych krajobrazów. Dzięki bogatej polodowcowej konfiguracji - wysoczyzn, wzgórz, dolin, wąwozów, koryt rzecznych, niecek jezior - ma ten region pejzaż urozmaicony: fragmentami niemal podgórski (północna Suwalszczyzna), w części południowej nizinny i puszczański. Poniżej podajemy najbardziej krajobrazowo interesujące odcinki szos i dróg po Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim oraz najciekawsze miejsca widokowe.

Tel. kierunkowy (0-prefiks-87)

DROGI WIDOKOWE SUWALSZCZYZNY

1. Suwałki - Jeleniewo - Gulbieniszki - Rutka-Tartak - Wiżajny (35 km): szosa wybitnie widokowa przez Bramę Jeleniewską, nieopodal Góry Cisowej w Gulbieniszkach, wzdłuż doliny Szeszupy, przez Dolinę Rowelską, garb Góry Rowelskiej (Widoki na Góry Sudawskie).
2. Jeleniewo - Szurpiły - Turtul - Błaskowizna (13 km): widoki na nieckę jezior szurpilskich, rezerwat "Głazowisko Rutka", dolinę Czarnej Hańczy i jeziora Hańcza w Błaskowiˇnie.
3. Jeleniewo - Sidory - Smolniki - Wiżajny (22 km): krajobraz doliny Szeszupy, jezior kleszczowieckich, okolic Wiżajn.
4. Jeleniewo - Wołownia - Becejły - Szypliszki (20 km): pejzaż doliny Szelmentki z jeziorami Szelment Wielki i Mały oraz jeziorem Iłgiel w Becejłach.
5. Filipów - Bakałarzewo (8 km): droga żwirowa, dobrze utrzymana z widokiem na nieckę jeziora Garbaś i przełomy rzeki Rospudy.
6. Augustów - Studzieniczna - Sucha Rzeczka - Płaska - Mikaszówka - Rygol (31 km): malownicza trasa samochodowa, biegnąca przez Puszczę Augustowską wzdłuż Kanału Augustowskiego. Na trasie bardzo ładne jeziora, śluzy na Kanale Augustowskim, drewniane kościoły w Mikaszówce i Studzienicznej.
7. Wiżajny - Żytkiejmy - Błąkały - Dubieninki - Gołdap (40 km): atrakcyjna krajobrazowo szosa, która biegnie przez Mazury Garbate wzdłuż Puszczy Rominckiej. Z Błąkał około dwóch kilometrów do słynnych wiaduktów w Stańczykach.

WIEŻE WIDOKOWE

Wigierski Park Narodowy: Gawrychruda (wzniesienie nad jeziorem Okrągłym) - widok na południową część jeziora Wigry; Krusznik (wzniesienie nad jeziorem Mulaczysko) - krajobraz środkowej części jeziora Wigry; Stary Folwark (wieża przy drodze do Leszczewa) - piękny widok na północną część jeziora Wigry; Leszczewo (wzgórze nad jeziorem Pierty) - widok na jezioro Pierty i dolinę Wiatrołuży; Nowa Wieś (w stronę doliny Wiatrołuży, przy szlaku czarnym) - krajobraz doliny Maniówki i Wiatrołuży.

Suwalski Park Krajobrazowy: Smolniki (przy wjeˇdzie do wsi) - widok na jeziora kleszczowieckie (Purwin, Kojle, Perty), leśny garb Tabaczyzny i Górę Cisową; Przełomka (w obrębie Góry Leszczynowej) - widok na południową część jeziora Hańcza i okolicę. Ponadto wieża widokowa znajduje się we wsi Kamionka (przed Wiżajnami), z której roztacza się widok na Dolinę Rowelską, Rutkę-Tartak i dolinę Szeszupy; platforma widokowa na Górze Jesionowej, z której rozciąga się widok na okolicę jeziora Szelment Wielki i Mały.

ATRAKCYJNE MIEJSCA WIDOKOWE SUWALSZCZYZNY

Ziemia augustowska: Góra Zamkowa w Rajgrodzie (widok na Jezioro Rajgrodzkie); nabrzeże jeziora Necko w Augustowie (widok na jeziora Necko i Rospuda); ujście Kanału Bystrego (widok na jezioro Sajno); most na wypływie Suchej Rzeczki (widok na jezioro Serwy); śluza na Kanale Augustowskim w Paniewie (widok na Jezioro Krzywe); półwysep Lisi Ogon za dzielnicą Lipowiec w Augustowie (widok na Jezioro Białe); biwakowisko (binduga) w Przewięzi (widok na Jezioro Białe).

Ziemia sejneńska:
Za wsią Remieńkiń (widokowa Góra Różańcowa); wsie Kukle i Posejnele (widoki na jezioro Pomorze); droga wzdłuż wsi Radziucie (pejzaż jeziora Gaładuś); wzgórze Piłokalnia koło Klejw (widok na jeziora Szejpiszki i Klejwy); koło wsi Jegliniec (widokowe wzgórze Stare Zamczysko).

Ziemia suwalska:
Droga przez wsie Matłak i Garbaś (widok na jezioro Garbaś); droga nadjeziorna z Supieni do Wólki (krajobraz jezior: Wysokie i Rospuda); Bachanowo, za byłą szkołą (widok na jezioro Hańcza); skarpa nad młyniskiem w Turtulu (widok na dolinę Czarnej Hańczy); Smolniki, wzgórze nad Wilczym Jarem (widok na jezioro Jaczno); Góra Zamkowa obok wsi Targowisko (widok na jeziora szurpilskie); Góra Cisowa koło Gulbieniszek (widok na znaczną część Suwalskiego Parku Krajobrazowego); Góra Jesionowa w Leszczewie (widok na Szelment Wielki i Mały); wzniesienie Zamczysko w Osinkach (krajobraz doliny rzeczki Kamionki); Góra Krzemieniucha (koło wsi Żywa Woda; widok sprzed kapliczki na pradolinę Czarnej Hańczy i jeziora Okmin), biwakowisko Jastrzęby (widok na środkową część jeziora Wigry); Łyse Górki nad zatoką Wygorzel (pejzaż Wigier); taras kościoła w Wigrach (widok na północną część jeziora Wigry i Stary Folwark); plaża PTTK w Starym Folwarku (widok na klasztor wigierski).


Kwatery prywatne   Komunikacja autobusowa  
Hotel   Kolej  
  Plaża   Sklepy
  Jezioro   Gastronomia
  Rzeka Stacja benzynowa Las
Schronisko mlodzieżowe   Naprawa samochodowa Szlaki piesze
Ośrodki wypoczynkowe Szlaki wodne    
  Wypożyczalnia sprzętu wodnego   Wypożyczalnia rowerowa
Szlaki rowerowe Wypożyczalnia sprzętu turystycznego   Jazda konna
Wieża widokowa     Poczta
Punkty widokowe Żeglarstwo    
     

Wszelkie prawa
zastrzeżone

Realizator projektu:
Polsko-Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich
Współfinansowano ze œrodków Unii Europejskiej
© PLIG RW 2000

Projekt i wykonanie strony
Bogusław Piotrowski
Kazimierz Sobecki

© ARTEKST Usługi Wydawnicze
napisz do nas