English version Cofnij stronę Wróć do strony
|       Start
|       Mapa
|     Autorzy
|   O stronie
|       Linki
|    Kontakt   |

- Krajobrazowa
  Suwalszczyzna

- W krainie Wigier
- Park krajobrazowy
- W dolinie Biebrzy
- Puszcza
  Augustowska
- Kanał Augustowski
- Puszcza Romincka
- Rzeki Suwalszczyzny

- Suwałki
- Augustów
- Sejny
- Najcenniejsze...
  Najpiękniejsze...
- W kręgu architektury
  sakralnej
- Dawne miasteczka
- Wsie, wioski ...
- W litewskim kręgu
- Staroobrzędowcy
- Raz na ludowo...
- Agroturystyka
- Turystyka   kwalifikowana
- Darz bór
- Urlop z wędkš
- Bezkrwawe łowy
- Wypoczynek na   SuwalszczyŸnie
- Jeden dzień na
   Litwie
 
W KRAINIE WIGIER
     
KRAINA WIGIER - z licznymi jeziorami, rzekami i puszczańskimi lasami - należy do najciekawszych i najpiękniejszych zakątków kraju. Jej unikatowe wartości przyrodnicze, walory rekreacyjne oraz krajobrazowe były już doceniane w okresie międzywojennym przez przyrodników, krajoznawców i turystów. Wtedy właśnie narodziła się idea ochrony tych terenów.
foto: J. Borejszo Trzeba było jednak kilkudziesięciu lat zanim została zrealizowana. W styczniu 1976 roku utworzono Wigierski Park Krajobrazowy, który w 1989 roku przekształcony został w Wigierski Park Narodowy (WPN). Zajmuje on południowe fragmenty Pojezierza Wschodniosuwalskiego oraz północną część Równiny Augustowskiej, zajętej przez lasy Puszczy Augustowskiej. Centralną część Parku stanowi jezioro Wigry - największe na Suwalszczyˇnie, a pod względem krajobrazowej urody nie mające sobie równych. foto: J. BorejszoOś rzeczną Parku i jeziora wyznacza herbowa rzeka regionu, Czarna Hańcza - jeden z kilku najatrakcyjniejszych szlaków kajakowych w Polsce. Polodowcowe ukształtowanie północnej części Parku jest wyraˇnie pagórkowate. Natomiast południowa nie ma już tak urozmaiconej rzeˇby - posiada charakter równinny, typowy dla powierzchni sandrowych (piaszczystych). WPN odznacza się wyjątkowym bogactwem wód. Na jego terenie leży ponad 40 jezior i przepływa kilka malowniczych rzek: Czarna Hańcza, Wiatrołuża, Kamionka, Maniówka. Naturalną otulinę wigierskich jezior tworzą dorodne lasy puszczańskie - z całym bogactwem flory i fauny. Najcenniejsze z tych siedlisk objęte zostały ochroną rezerwatową (16 rezerwatów). Wigry to raj dla kajakarzy, żeglarzy i wędkarzy. Nad brzegami jeziora znajdują się znane już przed wojną wsie letniskowe, jak: Gawrychruda, Stary Folwark, Bryzgiel czy Cimochowizna. Najcenniejszym zabytkiem architektury w krainie Wigier jest klasztor pokamedulski we wsi Wigry. Odpoczywał w nim papież Jan Paweł II podczas swej pielgrzymki do Polski w czerwcu roku.
W KRAINIE WIGIER - info

Tereny Wigierskiego Parku Narodowego stwarzają bardzo dobre warunki dla rekreacji i wypoczynku. Zwłaszcza atrakcyjne są okolice nad jeziorem Wigry, gdzie znajdują się - znane już przed wojną - wsie letniskowe: Gawrychruda, Płociczno, Stary Folwark, Bryzgiel, Cimochowizna. Przez Park prowadzą dobrze oznakowane szlaki piesze oraz rowerowe, a także kajakowe i konne. Umożliwiają one poznanie najcenniejszych przyrodniczo i krajobrazowo zakątków tej leśno-jeziornej krainy. Wędrować można jedynie po trasach znakowanych i drogach publicznych (w każdym innym przypadku wymagany jest przewodnik) - po uprzednim wykupieniu karty wstępu do Parku (do nabycia w siedzibie dyrekcji WPN, w ośrodkach wypoczynkowych, na polach biwakowych, u strażników Parku). Okolice Wigier mają dobrze rozwiniętą bazę noclegową i gastronomiczną.

Tel. kierunkowy (0-prefiks-87)

BAZA WYPOCZYNKOWO-NOCLEGOWA

Ośrodki wypoczynkowe (ogólnodostępne): Dom Pracy Twórczej w Wigrach, tel./fax 563 70 18 -19; Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrychrudzie, tel. 563 93 12, 563 94 70; Ośrodek PTTK w Starym Folwarku, tel. 563 77 27; Schronisko Młodzieżowe (PTSM) w Płocicznie 16, tel. 563 90 27; Schronisko Młodzieżowe (PTSM) Remieńkiń (Szkoła Podstawowa, tel. 516 42 36
Pensjonaty: "Aga", Stary Folwark 69, tel. 563 78 94; "A.Anser", Gawrychruda 109, tel. 563 91 92; "Dowcień", Burdyniszki 21, tel. 546 42 22; "Holiday" hotel, Stary Folwark 106, tel. 563 71 30, tel./fax 563 71 10; "Morena", Remieńkiń 9a, tel. 516 46 20; "Nad Stawem" - kemping, Gawrychruda 18, tel. 563 93 21; "Nad Wigrami", Stary Folwark 71, tel. 563 75 46; "Wigry", Stary Folwark 43; "U Jawora", Gawrychruda 40, tel. 563 93 36

Pokoje do wynajęcia: Bryzgiel, Burdyniszki, Cimochowizna, Gawrychruda, Huta, Mała Huta, Krusznik, Krzywe, Leszczewek, Stary Folwark, Wigry. Rezerwacja: Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna (SIRT), 16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 45, tel./fax 566 54 94 lub 566 58 72; e-mail: sirt@suwalki-turystyka.info.pl http:// www.suwalki-turystyka.info.pl; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sejn i Sejneńszczyzny, 16-500 Sejny, J.Piłsudskiego 25, tel. 516 20 59

Leśniczówki WPN: Gawarzec, tel. 563 93 11; Lipniak, tel. 567 51 85; Maćkowa Ruda, tel. 516 42 01; Mikołajewo, tel. 516 44 14 Informacje o leśniczówkach W.P.N. - tel. 566 63 22
Biwakowiska WPN: "Bindużka" i "Gremzdówka" w Wysokim Moście; "Jastrzęby" w Zakątach, "Za szkołą" w Maćkowej Rudzie.

Prywatne pola namiotowe: Bryzgiel, Wacław Kulbaacki, tel. 641 00 19; Cimochowizna, Andrzej Majewski; Gawrychruda, Elżbieta Ochtera, tel. 567 40 52, 563 93 21 (kemping); Gawrychruda, Jan Jaworowski, tel. 566 55 01 lub 563 93 36; Krusznik, Marian Pietrowicz; Maćkowa Ruda, Franciszek Terlecki, tel. 516 42 12; Mikołajewo, Czesław Jabłoński, tel. 516 44 19; Rosochaty Róg, Piotr Giedrojć, tel. 516 44 37; Rosochaty Róg, Jan Nowel, tel. 516 41 82; Wigry, Halina Grudkowska.

WYŻYWIENIE

Bary: Gawrychruda, Krzywe, Płociczno, Stary Folwark, Wigry
Restauracje: "Pod Sieją" (tel. 563 70 10) oraz w Hotelu "Holiday" (tel. 563 71 20) w Starym Folwarku.
Sklepy spożywcze: Bryzgiel, Gawrychruda, Krzywe, Płociczno, Stary Folwark.

WYPOŻYCZALNIE

Sprzęt pływający: Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrychrudzie, tel. 563 93 12; Ośrodek PTTK w Starym Folwarku, tel. 563 77 27

Rowerów: Gawrychruda 90a, tel. 0 601 982 968; Krzywe 44a, tel. 567 14 40

TURYSTYKA KWALIFIKOWANA W WPN

Szlaki piesze znakowane:
1. Szlak zielony wokół Wigier (49,3 km). Początek przy Ośrodku PTTK w Starym Folwarku.
2. Szlak czerwony (8 km). Początek przy rondzie komunikacji miejskiej z Suwałk w Krzywem. Prowadzi przez lasy wigierskie do Starego Folwarku.
3. Szlak zielony, okrężny, z Krzywego przez Leszczewo do Krzywego (7,2 km).
4. Szlak żółty z Krzywego do Kaletnika (17,5 km). Prowadzi lasami doliny Wiatrołuży.
5. Szlak czarny. Początek przy Ośrodku PTTK w Starym Folwarku. Prowadzi do rezerwatu "Cmentarzysko Jaćwingów" (poza obrębem WPN) w miejscowości Szwajcaria. Długość 19,8 km.
6. Szlak niebieski z Suwałk (sprzed dworca PKP) do wsi Danowskie nad jeziorem Blizno (39,6 km). Prowadzi przez tereny WPN.
7. Szlak czerwony (puszczański) z Wysokiego Mostu przez Studziany Las i z powrotem do Studzianego Lasu (13,7 km).
8. Szlak czerwony z Krusznika nad Wigrami do wsi Danowskie (8 km).
9. Szlak niebieski z Gib do uroczystka Węgzał nad Wigrami (25 km). Prowadzi przez fragmenty Puszczy Augustowskiej (w obrębie WPN).

Szlaki rowerowe:
1. Płociczno - Wigry - Stary Folwark - Krzywe (38 km).
2. Suwałki - Mała Huta - Sobolewo - Stary Folwark - Leszczewo - Suwałki (39 km).
3. Bryzgiel - Danowskie - Studziany Las - Mikołajewo - Wigry - Stary Folwark (36 km).
4. Gawrychruda - Słupie - Sobolewo - Krzywe (14,6 km).

Nadto inne wyznakowane szlaki w obrębie Wigierskiego Parku Narodowego.

Szlaki kajakowe:
1. Ze Starego Folwarku, jeziorem Wigry, do Gawrychrudy (około 38 km).
2. Ze Starego Folwarku do wypływu Czarnej Hańczy z Wigier i dalej Czarną Hańczą do Kanału Augustowskiego (60 km).

SPORT WĘDKARSKI W WPN

W Wigierskim Parku Narodowym dozwolone są połowy jedynie na jeziorach: Wigry, Pierty, Leszczewek, Omułówek, Czarne koło Bryzgla, Czarne koło Garwychrudy, Mulaczysko oraz na rzece Czarna Hańcza w obrębie WPN (od Czerwonego Folwarku po Studziany Las). Ważniejsze zakazy połowowe: "na żywca" suma, siei, troci jeziorowej i pstrąga potokowego. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 1 czerwca do 31 paˇdziernika. Łowić można na podstawie wykupionej licencji w dyrekcji WPN i w sklepach wędkarskich w Suwałkach.

WAŻNE TELEFONY

Dyrekcja WPN, 16-400 Suwałki, Krzywe 82; tel./fax 566 63 22; e-mail: wigry_pn@su.onet.pl; http:// www.wigry.win.pl
Informacja turystyczna WPN (czynna całą dobę), tel. 566 63 22 w.26
Centrum Informacji Turystycznej SIRT, tel./fax 566 54 94
Komenda Miejska policji, Suwałki, ul. Świerkowa 60, tel. 566 44 44; alarmowy 997
Pomoc drogowa, ul. Przemyska 3, tel. 566 42 87; 96 37
PTTK (Oddział Suwałki), tel. 566 59 61  Rejsy Komunikacja autobusowa  
  Kąpielisko   Bar
Pole namiotowe Plaża Parking Sklepy
  Jezioro   Gastronomia
Agroturystyka Rzeka Stacja benzynowa Las
Schronisko mlodzieżowe Stanice wodne   Szlaki piesze
Ośrodki wypoczynkowe Szlaki wodne   Sport
  Wypożyczalnia sprzętu wodnego Zabytki Wypożyczalnia rowerowa
Szlaki rowerowe Wypożyczalnia sprzętu turystycznego   Jazda konna
Wieża widokowa      
Punkty widokowe      
       

 


Wszelkie prawa
zastrzeżone

Realizator projektu:
Polsko-Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich
Współfinansowano ze œrodków Unii Europejskiej
© PLIG RW 2000

Projekt i wykonanie strony
Bogusław Piotrowski
Kazimierz Sobecki

© ARTEKST Usługi Wydawnicze
napisz do nas