English version Cofnij stronę Wróć do strony
|       Start
|       Mapa
|     Autorzy
|   O stronie
|       Linki
|    Kontakt   |

- Krajobrazowa
  Suwalszczyzna

- W krainie Wigier
- Park krajobrazowy
- W dolinie Biebrzy
- Puszcza
  Augustowska
- Kanał Augustowski
- Puszcza Romincka
- Rzeki Suwalszczyzny

- Suwałki
- Augustów
- Sejny
- Najcenniejsze...
  Najpiękniejsze...
- W kręgu architektury
  sakralnej
- Dawne miasteczka
- Wsie, wioski ...
- W litewskim kręgu
- Staroobrzędowcy
- Raz na ludowo...
- Agroturystyka
- Turystyka   kwalifikowana
- Darz bór
- Urlop z wędką
- Bezkrwawe łowy
- Wypoczynek na   Suwalszczyźnie
- Jeden dzień na
   Litwie
 
SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY
     
SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY utworzony został w 1976 roku. Chroni on jeden z najpiękniejszych zakątków północno-wchodniej Polski.
foto: J. Borejszo Bogactwo przyrodnicze i piękno pejzażu czynią tę krainę wyjątkowo atrakcyjną. Jej wielce urozmaiconą rzeźbę terenu ukształtowało - jak zresztą całego Pojezierza Suwalskiego - ostatnie zlodowacenie bałtyckie sprzed 10-12 tysięcy lat. To jego działalność i skutki ustępowania lądolodu (roztopy) nadały obszarowi Parku wyjątkowo urozmaiconą konfigurację, której deniwelacje sięgają ponad 100 m, tworząc wyniosłe wzgórza, niecki malowniczych jezior, kwieciste doliny poprzecinane licznymi strumieniami i głębokie rynny rzek, zwłaszcza Czarnej Hańczy. Przepływa ona przez najgłębsze jezioro w Polsce i na Niżu Europejskim - Hańczę (108,5 m głębokości). Jest to największy akwen w obrębie Parku. Fenomenem geologicznym w Parku jest też tzw. Zagłębienie Szeszupy - rzeki przecinającej Park z zachodu na wschód.foto: J. Borejszo Tworzy ono ogromną pranieckę wytopiskową z licznymi wzgórzami morenowymi i kemowymi, w otoczeniu których rozłożyły się niezmiernie urodziwe jeziora, między innymi: Jaczno, Kojle, Perty, Szurpiły. Wspaniałym punktem widokowym jest Góra Cisowa koło Gulbieniszek. Roztacza się z niej panorama niemal na cały Park. Piękny krajobraz rozciąga się też z Góry Zamkowej, dawnego grodziska Jaćwingów. W obrębie SKP znajdują się unikatowe formy geomorfologiczne: oz turtulski, wisząca dolina, wiszące torfowiska oraz - objęte ochroną rezerwatową - trzy głazowiska. Warte obejrzenia są: molenna staroobrzędowców w Wodziłkach, siedlisko młyńskie w Turtulu (siedziba zarządu Parku), ruiny dworu w Starej Hańczy i niszczejący dwór w Kleszczówku. Dzięki dobrze oznakowanym szlakom pieszym i rowerowym oraz ścieżkom dydaktyczno-poznawczym obszar Parku jest łatwy do zwiedzania.
SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY - info

Suwalski Park Krajobrazowy (SPK) jest oddalony od Suwałk o 10 km. Jego granicami (lub w ich pobliżu) prowadzą drogi asfaltowe, a jedynie od strony północnej - od Smolnik do Starej Hańczy - droga żwirowa. Park można więc objechać samochodem, przy czym należy pamiętać, że w jego obrębie obowiązuje zakaz poruszania się pojazdami spalinowymi (nie dotyczny to mieszkańców Parku).
Na obszarze SPK znajdują się wsie letniskowe: Smolniki, Kleszczówek, Szurpiły, Błaskowizna, które mają dobre połączenia autobusowe z Suwałkami. Adres administracji SPK: Zarząd Suwalskiego Parku Krajobrazowego, 16 - 426 Pawłówka, Malesowizna-Turtul, tel./fax 569 18 02; tel. 569 81 01

Tel. kierunkowy (0-prefiks-87)

WAŻNIEJSZE ADRESY I TELEFONY

Bank Spółdzielczy, Jeleniewo, Słoneczna 1, tel. 568 30 79
Ośrodek Zdrowia, Jeleniewo, Słoneczna 5, tel. 568 30 56
Poczta, Jeleniewo, Słoneczna 5, tel. 568 30 20
Urząd Gminy, Jeleniewo, Słoneczna 5, tel. 568 30 22

BAZA NOCLEGOWA

Baza edukacyjno-noclegowa przy siedzibie SPK (wypożyczalnia nart i rowerów), Turtul, tel. 569 18 02
Kwatery agroturystyczne w Błaskowiźnie, Gulbieniszkach, Sidorach, Smolikach, Szurpiłach - rezerwacja: SIRT, tel./fax 566 54 94
Ośrodki Wypoczynkowe:
"Szelment" (nad jeziorem Szelment Wielki), Leszczewo, tel. 568 32 71,
tel./fax 568 34 00;
Szkolne schroniska młodzieżowe:
Szkoła Podstawowa, Jeleniewo, Suwalska 51, tel. 568 30 29; Szkoła Podstawowa, Smolniki, tel. 568 83 06
Pola namiotowe: Kazimierówka k. Jeleniewa; Smolniki, nad Jeziorem Czarnym oraz w pobliżu szkoły.

GASTRONOMIA

Gospoda "Pod Jelonkiem", Jeleniewo, Sportowa 7, tel. 568 30 21
Bar w Smolnikach;
Kawiarenka "Toya", Jeleniewo, Słoneczna, tel. 568 31 76

Ośrodek "Szelment", Leszczewo, tel. 568 32 71

PUNKTY WIDOKOWE SPK

Góra Cisowa w Gulbieniszkach (256,4 m n.p.m.).
Punkt widokowy w Turtulu (widok na dolinę Czarnej Hańczy).
Góra Zamkowa nad jeziorem Szurpiły (228 m n.p.m.).
Smolniki: platforma widokowa przy wjeździe do wsi oraz wzniesienie nad Wilczym Jarem (nad jeziorem Jaczno).

ZABYTKI

Jeleniewo: układ urbanistyczny dawnego miasteczka oraz zabytkowy kościół drewniany z 1878 roku. Grodzisko jaćwieskie na Górze Zamkowej nad jeziorem Szurpiły. Stara Hańcza - ruiny dworu murowanego nad jeziorem Hańcza. Wodziłki: molenna (cerkiew) staroobrzędowców z 1921 roku oraz cmentarz prawosławny.

INFORMACJA TURYSTYCZNA

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna (SIRT), Suwałki, T. Kościuszki 82,
tel./fax 566 58 72, 566 54 94
Zarząd Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Turtul, tel. 569 18 02

ZNAKOWANE SZLAKI TURYSTYCZNE SPK

Znaki niebieskie: Prudziszki - jezioro Szelment Wielki - przez SPK - Smolniki (38 km).
Znaki czerwone: Prudziszki - dolina Czarnej Hańczy - przez SPK - Dziadówek (24,2 km).
Znaki czerwone: część dłuższego szlaku z Jastrzębnej do Gołdapi przez północną Suwalszczyznę, w tym otulinę SPK.
Znaki czarne: Gulbieniszki - Smolniki - Wiżajny (20,2 km).
Znaki czarne: Dziadówek - Sześciwłóki (2 km)
Znaki żółte: Malesowizna - Góra Zamkowa - Sidory (10 km).
Znaki zielone: Suwałki - Jeleniewo - Smolniki - Rutka-Tartak (44 km).

Uwaga: Wszystkie szlaki piesze nadają się również do turystyki rowerowej! Są one opisane w przewodniku Stefana Maciejewskiego "Szlakami północnej Suwalszczyzny" (2001 r.).
 Kwatery prywatne   Komunikacja autobusowa Bank
       
Pole namiotowe   Parking Sklepy
  Jezioro    
Agroturystyka     Las
Schronisko mlodzieżowe     Szlaki piesze
  Szlaki wodne    
  Wypożyczalnia sprzętu wodnego   Wypożyczalnia rowerowa
Szlaki rowerowe Wypożyczalnia sprzętu turystycznego   Jazda konna
Wieża widokowa      
Punkty widokowe      
    Informacja turystyczna  

Wszelkie prawa
zastrzeżone

Realizator projektu:
Polsko-Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich
Współfinansowano ze œrodków Unii Europejskiej
© PLIG RW 2000

Projekt i wykonanie strony
Bogusław Piotrowski
Kazimierz Sobecki

© ARTEKST Usługi Wydawnicze
napisz do nas