English version Cofnij stronę Wróć do strony
|       Start
|       Mapa
|     Autorzy
|   O stronie
|       Linki
|    Kontakt   |

- Krajobrazowa
  Suwalszczyzna

- W krainie Wigier
- Park krajobrazowy
- W dolinie Biebrzy
- Puszcza
  Augustowska
- Kanał Augustowski
- Puszcza Romincka
- Rzeki Suwalszczyzny

- Suwałki
- Augustów
- Sejny
- Najcenniejsze...
  Najpiękniejsze...
- W kręgu architektury
  sakralnej
- Dawne miasteczka
- Wsie, wioski ...
- W litewskim kręgu
- Staroobrzędowcy
- Raz na ludowo...
- Agroturystyka
- Turystyka   kwalifikowana
- Darz bór
- Urlop z wędkš
- Bezkrwawe łowy
- Wypoczynek na   SuwalszczyŸnie
- Jeden dzień na
   Litwie
 
W DOLINIE BIEBRZY
     
NIE MA JUŻ W EUROPIE takiej drugiej unikatowej i egzotycznej krainy, jak niebywale rozległa - pokryta torfowiskami, bagnami, liściastymi lasami, rozlewiskami - dolina rzeki Biebrzy.
foto: W. Wołkow Kto bodaj raz przewędruje przez to królestwo bagien, przyozdobionych wyspami grądów, kępami leśnych uroczysk; kogo łódˇ wyniesie na rozlaną wiosną po horyzont Biebrzę, a latem wprowadzi w labirynt tysiąca meandrów; kogo wreszcie jesień wwiedzie w pejzaż zrudziałych łąk turzycowych i złocistych brzezin - ten będzie tu chętnie powracał! Historycznie pradolinę Biebrzy - po wyniszczeniu plemion jaćwieskich - skolonizował od południa żywioł mazowiecki, a od wschodu ruski. Obrzeżami północnymi doliny biegła granica państwa krzyżackiego, jej wschodnia część należała - jak i cała Suwalszczyzna - do Wielkiego Księstwa Litewskiego, a krańce południowe do królewskiej Polski. W okresie rozbiorów Polski, doliną Biebrzy podzieliły się Prusy z Rosją, by po kongresie wiedeńskim tę pruską część przyłączyć do Królestwa Polskiego, a lewobrzeżną dolinę włączyć do Cesarstwa Rosyjskiego. Czas polskich powstań narodowych i obu wojen światowych zapisał się w tym regionie zbrojnym ruchem oporu: potyczkami, bitwami, ale też ze strony wroga - pacyfikacjami i eksterminacją miejscowej ludności.foto: W. Wołkow Przez wiele lat uczeni, krajoznawcy i ludzie dobrej woli walczyli o uratowanie doliny Biebrzy dla przyszłych pokoleń. Ich staraniem w 1989 roku utworzony został Biebrzański Park Krajobrazowy, przekształcony w 1993 roku w Biebrzański Park Narodowy (BPN). Północna część Parku - od Lipska po ujście Netty do Biebrzy i uroczyska Czerwonego Bagna - znajduje się w obrębie ziemi augustowskiej, zatem stanowi południowe krańce Suwalszczyzny. W pasie tym jest kilka historycznych miejscowości (Rajgród, Lipsk, Sztabin, Krasnybór) z cennymi zabytkami.
W DOLINIE BIEBRZY - info

Południowo-wschodnie krańce Suwalszczyzny zajmuje dolina górnej Biebrzy. Jest ona częścią (od ujścia do Biebrzy rzeczki Niedˇwiedzicy) Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ten fragment biebrzańskiej krainy najlepiej zwiedzać od strony Lipska, wsi gminnej Sztabin oraz Rajgrodu (dobrej bazy wypadowej do największego w Polsce rezerwatu Czerwone Bagno).
Dolinę Biebrzy dobrze zwiedza się samochodem. Po ziemi augustowskiej biegnie droga od Lipska przez Krasnybór, Sztabin, Jaminy do Dębowa (i dalej, już poza Suwalszczyzną, do Goniądza). Wzdłuż doliny prowadzi też znakowany szlak turystyczny (zielony).
Z wymienionymi miejscowościami są połączenia autobusowe z Augustowa.
Z Białegostoku przez Sztabin i Suwałki prowadzi międzynarodowa szosa nr 8 na Litwę (przejście graniczne w Budzisku).

Dębowo - pierwsza od strony południowej śluza na szlaku Kanału Augustowskiego, zbudowana w 1827 roku. Telefon do strażnika śluzy: 641 30 27
Jaminy - duża wieś z zabytkowym kościołem parafialnym. Jest to najstarszy obiekt sakralny z drewna (zbudowany około 1780 roku) na ziemi augustowskiej. Telefony: parafia - 641 30 16, poczta - 641 30 30
Krasnybór - wieś z kościołem gotycko-renesansowym z końca XVI wieku, który jest najstarszym zabytkiem sakralnym na Suwalszczyˇnie. Na cmentarzu, obok, żeliwne nagrobki z huty sztabińskiej hr. Karola Brzostowskiego, twórcy tzw. Rzeczypospolitej Sztabińskiej. Telefony: parafia - 641 40 12; poczta - 641 40 50; ośrodek zdrowia - 641 40 11
Lipsk - miasto nad Biebrzą (2700 mieszkańców), siedziba Urzędu Miejskiego (tel. 642 30 33). Na miejscu: apteka (tel. 642 30 26) i ośrodek zdrowia (tel. 642 30 09); Bank Spółdzielczy (tel. 642 30 11); parafia (tel. 642 37 13); poczta (tel. 642 30 48); policja (tel. 642 30 07); bar (tel. 642 30 17); kąpielisko, pole namiotowe, wypożyczalnia kajaków, stacja benzynowa.
Rajgród - miasto nad Jeziorem Rajgrodzkim (1700 mieszkańców), w XIII wieku gród obronny Jaćwieży. Prawa miejskie od 1566 roku. Miejscowość letniskowa, siedziba Urzędu Miasta i Gminy. Dobra baza wypadowa w dolinę środkowej Biebrzy, a zwłaszcza do rezerwatu Czerwone Bagno i na Pojezierze Ełckie. Na miejscu: apteka i ośrodek zdrowia, bank, poczta, policja, restauracja oraz hotele "Gród" i "Raj", kwatery agroturystyczne, stacja obsługi samochodów, stacja benzynowa, sieć sklepów, usługi rzemieślnicze, wypożyczalnia sprzętu wodnego.

Turystyczny szlak zielony (pieszy i rowerowy): Lipsk - Krasnybór - Sztabin - Jaminy - Gabowe Grądy - Białobrzegi - Augustów (78 km).
Szlak kajakowy: z Lipska Biebrzą do połączenia z Kanałem Augustowskim i dalej Kanałem Augustowskim do Augustowa (88,5 km).
Krajoznawcza trasa samochodowa: Augustów - Lipsk - Sztabin - Jaminy - śluza Dębowo - Wrotki - Gabowe Grądy (wieś staroobrzędowców) - Białobrzegi - Augustów (około 140 km).
Adres: Biebrzański Park Narodowy, 19-110 Goniądz, Wojska Polskiego 72, tel./fax (86) 272 06 21; Osowiec-Twierdza 8, tel. (86) 272 06 20
Informacja turystyczna: Osowiec-Twierdza 8, tel. (86) 272 06 20

Uwaga: Walory przyrodnicze i krajobrazowo-turystyczne BPN opisuje przewodnik Stefana Maciejewskiego "W krainie Biebrzy" (1996 r.).

  Kwatery prywatne   Komunikacja autobusowa  
      Bar
Pole namiotowe     Sklepy
       
Agroturystyka Rzeka   Las
    Naprawa samochodowa Szlaki piesze
  Szlaki wodne    
  Wypożyczalnia sprzętu wodnego    
Szlaki rowerowe      
  Kościoły zabytkowe    
       
       

 


Wszelkie prawa
zastrzeżone

Realizator projektu:
Polsko-Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich
Współfinansowano ze œrodków Unii Europejskiej
© PLIG RW 2000

Projekt i wykonanie strony
Bogusław Piotrowski
Kazimierz Sobecki

© ARTEKST Usługi Wydawnicze
napisz do nas