English version Cofnij stronę Wróć do strony
|       Start
|       Mapa
|     Autorzy
|   O stronie
|       Linki
|    Kontakt   |

- Krajobrazowa
  Suwalszczyzna

- W krainie Wigier
- Park krajobrazowy
- W dolinie Biebrzy
- Puszcza
  Augustowska
- Kanał Augustowski
- Puszcza Romincka
- Rzeki Suwalszczyzny

- Suwałki
- Augustów
- Sejny
- Najcenniejsze...
  Najpiękniejsze...
- W kręgu architektury
  sakralnej
- Dawne miasteczka
- Wsie, wioski ...
- W litewskim kręgu
- Staroobrzędowcy
- Raz na ludowo...
- Agroturystyka
- Turystyka   kwalifikowana
- Darz bór
- Urlop z wędkš
- Bezkrwawe łowy
- Wypoczynek na   SuwalszczyŸnie
- Jeden dzień na
   Litwie
 
PUSZCZA AUGUSTOWSKA
        
PUSZCZA
AUGUSTOWSKA - to jedyny tak wielki kompleks leśny Suwalszczyzny, zachowany po dawnych puszczach jaćwieskich. Rozciąga się on od doliny górnej Biebrzy na całą Równinę Augustowską, po południowe krawędzie Pojezierza Wschodniosuwalskiego (Sejneńszczyznę).Photo: J. Borejszo Łączna powierzchnia Puszczy wynosi około 160 tys. ha, z czego do Polski należy 114,4 tys. ha, a reszta do Litwy i Białorusi. Ten największy obszar leśny w naszym kraju jest jednocześnie wyjątkowo atrakcyjny krajobrazowo-turystycznie, przyrodniczo i łowiecko. To właśnie przez Puszczę Augustowską prowadzą niemal wszystkie szlaki kajakowe Suwalszczyzny - rzekami Czarną Hańczą, Rospudą, Marychą, Blizną oraz Kanałem Augustowskim. Również w obrębie Puszczy mieści się całe Pojezierze Augustowskie z malowniczymi jeziorami, jak: Necko, Rospuda, Białe, Studzieniczne, Sajno, Serwy, które od lat międzywojennych cieszą się popularnością wśród żeglarzy, kajakarzy, wędkarzy. Tyleż samo miłośników puszczańskiego piękna ma kraina wigierska, w całości wtopiona w krajobraz Puszczy Augustowskiej, a chroniona statusem Wigierskiego Parku Narodowego. Południowe zaś krańce Puszczy tworzą otulinę północnego krańca Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ze względu na swe walory przyrodnicze, bogactwo runa leśnego, ostoje zwierzyny łownej, rezerwaty fauny i flory, miejsca walk narodowowyzwoleńczych, liczne zakątki pejzażowe - puszczańskie bory warte są zwiedzania. Przez Puszczę Augustowską prowadzą dobrze oznakowane szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, kajakowe). Można ją także zwiedzać samochodem po drogach asfaltowych i częściowo żwirowych, oczywiście na trasach udostępnionych dla ruchu publicznego. Foto: K. GrabowskiDo połowy XVI wieku Puszcza Augustowska (pierwotnie w częściach Perstuńska i Przełomska, własność królów Polski) była terenem łowów królewskich na grubego zwierza: tury, żubry, łosie, jelenie, dziki, niedˇwiedzie, wilki. W dwu następnych wiekach, obok eksploatacji drewna, spławianego do portów bałtyckich - w puszczy wyrabiano smołę, potaż, dziegieć, węgiel drzewny. Z rudy darniowej wytapiano żelazo. Na dużą skalę rozwinęło się bartnictwo (leśne pszczelarstwo). Od strażników pilnujących ostępów leśnych, smolarzy, rudników, rybaków, bartników rozpoczęło się puszczańskie osadnictwo. Stąd w augustowskich borach wiele dziś starych wsi z XVII i XVIII wieku, w których turysta i wczasowicz znajdzie nocleg i wypoczynek.
W Puszczy Augustowskiej żyje blisko 50 gatunków ssaków, m.in.: łoś, jeleń, dzik, wilk, ryś, borsuk, wydra, bóbr. Świat ptasi reprezentuje około 150 gatunków, z czego blisko 120 to ptaki lęgowe. W jeziorach i rzekach tej krainy bytuje ponad 30 gatunków ryb. Puszcza ma prawie wszystkie gatunki płazów i gadów krajowych, a także liczne gatunki skorupiaków, owadów, chrząszczy, motyli, mu-chówek.
W Puszczy Augustowskiej dominują bory sosnowe (72,8 proc.) i sosnowo-świerkowe z partiami lasu mieszanego (z przewagą drzew liściastych: dębu, klonu, jesionu, brzozy) i lasu olsowego (z olszą, brzozą, wierzbami). Najcenniejsze przyrodniczo fragmenty puszczańskie objęte zostały ochroną rezerwatową. Bogata szata roślinna ma wiele gatunków borealnych i reliktowych, jak: brzozę niską, cis, borówkę bagienną, zimoziół północny, rosiczki.
PUSZCZA AUGUSTOWSKA - info

tPuszcza Augustowska ma około 40 km długości i tyleż szerokości. W otoczeniu puszczańskich borów położony jest uzdrowiskowy Augustów, a na ich przedpolach usytuowane są Suwałki. W głębi Puszczy i na jej obrzeżach znajduje się wiele wsi letniskowych.
Zachodnimi fragmentami Puszczy Augustowskiej prowadzi międzynarodowa szosa nr 8 (do przejścia granicznego w Budzisku); z Augustowa biegną przez Puszczę historyczne gościńce, obecnie szosy asfaltowe: do Lipska nad Biebrzą, wzdłuż Kanału Augustowskiego i do Sejn przez Giby (i dalej, do przejścia granicznego w Ogrodnikach).
Sieć hydrograficzna Puszczy - wody rzek, jezior, Kanału Augustowskiego - stwarzają doskonałe warunki do uprawiania turystyki kajakowej i żeglarstwa. Oznakowane szlaki piesze (i zarazem rowerowe) pozwalają na zapoznanie się z najciekawszymi przyrodniczo i krajobrazowo zakątkami tej leśnej krainy.

WSIE LETNISKOWE PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ

Nad Wigrami: Bryzgiel, Gawrychruda, Płociczno, Stary Folwark; wzdłuż Kanału Augustowskiego: Małowiste, Mikaszówka, Płaska, Serwy, Studzieniczna, Sucha Rzeczka; w okolicy jeziora Pomorze: Giby, Kukle, Posejnele; w okolicy jeziora Blizno: Ateny, Danowskie, Kopanica, Walne.

PIESZE (I ROWEROWE) SZLAKI TURYSTYCZNE

1. Szlak niebieski: Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Danowskie (38,8 km).
2. Szlak zielony wokół Wigier: Stary Folwark - Gawrychruda - Bryzgiel - Zakąty - Mikołajewo - Wigry - Stary Folwark (44,9 km).
3. Szlak niebieski: uroczysko Węgzał - Maćkowa Ruda - Wysoki Most - Jeziorki - Giby - Sejny (35 km).
4. Szlak żółty: Augustów - jezioro Busznica - Tobołowo - Sarnetki - Frącki - Mikaszówka (62 km).
5. Szlak zielony wzdłuż Kanału Augustowskiego: Augustów - Studzieniczna - Płaska - Paniewo - Mikaszówka (39,4 km).
6. Szlak niebieski: Augustów - uroczysko Królowa Woda - Gruszki - Mikaszówka (55 km).
7. Szlak czerwony: Jastrzębna - Krasne - Gruszki - Giby - Berżniki - Sejny (89 km).

Uwaga: Historię, przyrodę Puszczy Augustowskiej i jej okolic oraz szlaki turystyczne Puszczy, opisuje przewodnik Wojciecha Batury "Szlakami południowej Suwalszczyzny" (1999 r.).

SZLAKI WODNE

1. Po jeziorze Wigry z Gawrychrudy do Starego Folwarku (28 km).
2. Stary Folwark - Wigry - Czarna Hańcza - Rygol (88 km).
3. Kanałem Augustowskim od Rygoli do Augustowa (35 km).
4. Augustów - Kanał Augustowski - Sucha Rzeczka - jezioro Serwy (28 km).

Uwaga:
Spływy kajakowe wodami Puszczy Augustowskiej organizują oddziały PTTK: w Suwałkach (tel./fax 566 79 47), w Augustowie (tel. 644 74 69) oraz biura turystyczne w Augustowie i Suwałkach. Informacji udziela SIRT, tel. 566 54 94.

INFORMACJA O BAZIE NOCLEGOWEJ PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ

Augustów i okolice: Centrum Informcji Turystycznej, Augustów, tel./fax 643 28 83; Oddział PTTK, Augustów, tel. 643 34 55; Biuro Turystyczne "Zoobi-Tour", Augustów, tel./fax 644 68 33
Suwałki i okolice: Centrum Promocji Suwalszczyzny, Suwałki, tel./fax 565 11 22; Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, Suwałki, tel./fax 566 54 94
Sejny i okolice: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sejn i Sejneńszczyzny, Sejny, tel./fax 516 34 00; Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, Suwałki, tel./fax 566 54 94
Uwaga: Wymienione centra informacji turystycznej informują o bazie noclegowej, rezerwują noclegi, organizują wycieczki, polecają usługi biur turystycznych działających w Augustowie i Suwałkach.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


    Komunikacja autobusowa  
       
      Sklepy
  Jezioro   Gastronomia
Agroturystyka Rzeka Stacja benzynowa Las
  Stanice wodne   Szlaki piesze
Ośrodki wypoczynkowe Szlaki wodne   Sport
       
Szlaki rowerowe     Jazda konna
  Kościoły zabytkowe   Poczta
  Żeglarstwo    
    Informacja turystyczna  

 


Wszelkie prawa
zastrzeżone

Realizator projektu:
Polsko-Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich
Współfinansowano ze œrodków Unii Europejskiej
© PLIG RW 2000

Projekt i wykonanie strony
Bogusław Piotrowski
Kazimierz Sobecki

© ARTEKST Usługi Wydawnicze
napisz do nas