English version Cofnij stronę Wróć do strony
|       Start
|       Mapa
|     Autorzy
|   O stronie
|       Linki
|    Kontakt   |

- Krajobrazowa
  Suwalszczyzna

- W krainie Wigier
- Park krajobrazowy
- W dolinie Biebrzy
- Puszcza
  Augustowska
- Kanał Augustowski
- Puszcza Romincka
- Rzeki Suwalszczyzny

- Suwałki
- Augustów
- Sejny
- Najcenniejsze...
  Najpiękniejsze...
- W kręgu architektury
  sakralnej
- Dawne miasteczka
- Wsie, wioski ...
- W litewskim kręgu
- Staroobrzędowcy
- Raz na ludowo...
- Agroturystyka
- Turystyka   kwalifikowana
- Darz bór
- Urlop z wędkš
- Bezkrwawe łowy
- Wypoczynek na   SuwalszczyŸnie
- Jeden dzień na
   Litwie
 
PUSZCZA ROMINCKA

    PUSZCZA ROMINCKA - nie bez racji zwana "polską tajgą" - to prawdziwy skarb natury. Jej unikatową wartość tworzą: charakterystyczna dla krain północnych przyroda i niepowtarzalny krajobraz wielkiego polodowcowego obniżenia. Nie jest ono jednakże równinne. Przeciwnie, bagienne i torfowe doliny, niecki jezior oraz rynny rzek otaczają malownicze morenowe i kemowe wyniesienia. Deniwelacje, czyli różnice wysokości, sięgają na tych obszarach do dwustu metrów! Świadczy to o bogatym urzeˇbieniu, co wraz z ostrym klimatem ma wpływ na szatę roślinną Puszczy.foto: J. Borejszo Obok borów sosnowo-świerkowych, lasów grądowych i olsowych, enklaw dębów, lip i klonów, są w Puszczy rozległe torfowiska porosłe świerczyną. Przypominają one lasy Kanady i syberyjskiej tajgi. Pierwotny, dziki charakter przywróciły Puszczy Rominckiej bobry. Poprzegradzane bobrzymi tamami strugi, strumienie, rzeczułki pozamieniały znaczne połacie w leśne stawy i rozlewiska, pełne tajemniczego piękna. Jest ono wzbogacone kilkoma większymi rzekami, zwłaszcza - godnymi traperskiej włóczęgi ich brzegami - Błędzianki i Bludzi. Kto raz wejdzie w romnickie knieje, ten nie zapomni swej przygody. Puszcza przez wieki była ulubionym terenem łowów na grubego zwierza. Żyły tu tury, żubry, niedˇwiedzie; dziś mają swe mateczniki dorodne jelenie, łosie, dziki, wilki. Cesarz Wilhelm II posiadał w Puszczy Rominckiej piękny pałac myśliwski, a jego trofea myśliwskie do dziś upamiętniają głazy z odpowiednimi napisami. Na urządzanych przez cesarza polowaniach gościła arystokracja z Europy. foto: J. BorejszoTurystyczną atrakcją na obrzeżach puszczy są słynne mosty kolejowe w Stańczykach, nazywane "wiaduktami północy" (na fotografii obok). Puszcza Romincka tylko w części należy do Polski. Przedziela ją granica z rosyjskim obwodem kaliningradzkim. Zajmuje ona powierzchnię około 36 tys. ha, z czego po naszej stronie znajduje się 12 tys. ha. Cały ten obszar puszczański wraz z obrzeżami (łącznie 14620 ha) od 1998 roku ma status Praku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Wzdłuż jego południowych granic biegnie szosa Wiżajny - Gołdap, która ułatwia zwiedzanie tego zakątka Polski. Jednocześnie przez lasy rominckie prowadzą dwa oznakowane szlaki piesze, nadające się również do uprawiania turystyki rowerowej i konnej.

PUSZCZA ROMINCKA - info

Puszcza Romincka rozciąga się między Żytkiejmami a Gołdapią na długości 25 km. Bazą wypadową na jej tereny są wsie gminne Dubeninki, Przerośl, Wiżajny oraz powiatowe miasto Gołdap. Wzdłuż południowych granic Puszczy biegnie atrakcyjna widokowo szosa. Przy wiosce Żyrdziny widać z niej tzw. trójstyk - miejsce, gdzie zbiegają się granice trzech państw: Polski, Litwy i Rosji (obwód kaliningradzki). Przez Puszczę Romincką przepływają ładne krajobrazowo rzeki: Błędzianka, Bludzia, Jarka i Żytkiejmska Struga. Nie nadają się one do spływów kajakowych. Na obrzeżach Puszczy znajduje się kilka jezior: Pobłędzie, Gołdap, Linówek, Ostrówek. Jej poznanie ułatwiają dwa znakowane szlaki turystyczne. Puszcza objęta jest ochroną o statusie: Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. Dyrekcja PKPR: Żytkiejmy, Szkolna 1, tel./fax 615 97 27.

Gołdap - miasto powiatowe o walorach uzdrowiskowo-wypoczynkowych (14 tys. mieszkańców) w pobliżu przejścia granicznego. Dobra baza noclegowa.

WAŻNIEJSZE ADRESY I TELEFONY

Apteki: pl. Zwycięstwa18, tel. 615 29 10; Królewiecka 1, tel. 615 01 79; I. Paderewskiego 9, tel. 615 37 88
Banki: Lipowa 2, tel. 615 10 55; pl. Zwycięstwa 6, tel. 615 05 38
Centrum Promocji Regionu Gołdap w Gołdapi, pl. Zwycięstwa 16, tel. 615 20 90, fax 615 27 90
Dom Kultury, Krótka 2, tel. 915 08 03
Gminny Ośrodek Zdrowia, Przerośl, tel. 569 10 08
Motoryzacyjne usługi: S. Okrzei 14, tel. 615 01 11; Stadionowa 3, tel. 615 06 90

Poczta, Królewiecka 1, tel. 615 01 76
Nadleśnictwo, 1 Maja 3, tel. 615 14 21
Policja, 11 Listopada 1, tel. 615 00 27
Polski Związek Wędkarski, Partyzantów 23, tel. 615 03 29
Szpital, Słoneczna 7, tel. 615 02 75
Urząd Miasta i Gminy, pl. Zwycięstwa 14, tel. 615 00 68
Urząd Gminy Dubeninki, H. Mereckiego 27, tel./fax 615 81 37
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, tel. 569 10 19

BAZA NOCLEGOWA I WYPOCZYNKOWA

Gołdap:
Hotel "Andromeda", Wł. Reymonta 21, tel. 615 07 84
Hotel "Janczes", pl. Zwycięstwa 22, tel. 615 13 77; tel./fax 615 36 56
Hotel OHP, Stadionowa 7, tel. 615 37 37
Hotel "Garnizonowy", Wolności 6, tel. 615 06 65 w. 440
Ośrodek Wypoczynkowy "Wital", Wczasowa 7, tel. 615 16 17; tel./fax 615 19 62
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy MUSI, tel. 615 09 65
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stadionowa 5a, tel. 615 06 41
Pensjonat "Zacisze", Stadionowa 3, tel. 615 27 99
Schronisko młodzieżowe, Wojska Polskiego 16, tel. 615 02 66
Zajazd "Jurand", Gołdap, Stadionowa 3, tel. 615 49 35
Zajazd "Pod Piękną Górą" k.Gołdapi, Konikowo 11, tel. 615 32 55, tel./fax 615 32 75
Banie Mazurskie:
Apteka, M. Konopnickiej 20, tel. 615 71 45
Bank Spółdzielczy, M. Konopnickiej 1, tel. 615 71 68
Gminny Ośrodek Zdrowia, T. Kościuszki 1, tel. 615 71 14
Policja, 1 Maja 4, tel. 615 71 07
Restauracja "Kojka", M. Konopnickiej 59, tel. 615 72 90
Poczta, M. Konopnickiej 39, tel. 615 71 21
Dubeninki:
Schronisko młodzieżowe (w szkole podstawowej), Dubeninki, tel. 615 81 54
Schronisko młodzieżowe (w szkole podstawowej), Żytkiejmy, tel. 615 77 08
Zajazd "Biały Dwór", Stańczyki, tel. 615 81 72 (czynny w sezonie letnim)
Agroturystyka:
"Hańcza", Schornisko agroturystyczne, Hańcza 12, tel. 569 13 40
"Trzy
świerki", Galwienie 31/1, tel. kom. 0 606 64 19 38
Kwatery prywatne - informacja 615 20 90

Uwaga
: Informacji o polach namiotowych w okolicach Puszczy Rominckiej, kwaterach agroturystycznych, wycieczkach, gastronomii, rezerwacji noclegów, wypożyczani sprzętu turystycznego - udzielają biura turystyczne w Gołdapi (tel. 615 01 77; 615 21 52; 615 21 28), suwalskie biuro informacji turystycznej: SIRT - tel. 566 54 94 oraz Centrum Promocji Regionu Gołdap w Gołdapi, tel. 615 20 90; tel./fax 615 27 90

SZLAKI TURYSTYCZNE PUSZCZY ROMINCKIEJ

Szlak czerwony (fragment dłuższego szlaku): Gołdap - Botkuny - Budwiecie - Stańczyki - Pobłędzie - Rakówek (47 km).
Szlak zielony: Gołdap - Hajnówek - Puszcza Romincka - Stańczyki (36 km).

Uwaga: Walory przyrodnicze, krajoznawcze i turystyczne (opisy szlaków) opisuje przewodnik pt. "Szlakami Mazur Garbatych" (praca zbiorowa, 2000 r.).

 

Kwatery prywatne   Komunikacja autobusowa  
       
      Sklepy
  Jezioro    
  Rzeka Stacja benzynowa Las
Schronisko mlodzieżowe     Szlaki piesze
       
    Zabytki  
       
  Kościoły zabytkowe   Poczta
Punkty widokowe      
    Informacja turystyczna  

Wszelkie prawa
zastrzeżone

Realizator projektu:
Polsko-Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich
Współfinansowano ze œrodków Unii Europejskiej
© PLIG RW 2000

Projekt i wykonanie strony
Bogusław Piotrowski
Kazimierz Sobecki

© ARTEKST Usługi Wydawnicze
napisz do nas