English version Cofnij stronę Wróć do strony
|       Start
|       Mapa
|     Autorzy
|   O stronie
|       Linki
|    Kontakt   |

- Krajobrazowa
  Suwalszczyzna

- W krainie Wigier
- Park krajobrazowy
- W dolinie Biebrzy
- Puszcza
  Augustowska
- Kanał Augustowski
- Puszcza Romincka
- Rzeki Suwalszczyzny

- Suwałki
- Augustów
- Sejny
- Najcenniejsze...
  Najpiękniejsze...
- W kręgu architektury
  sakralnej
- Dawne miasteczka
- Wsie, wioski ...
- W litewskim kręgu
- Staroobrzędowcy
- Raz na ludowo...
- Agroturystyka
- Turystyka   kwalifikowana
- Darz bór
- Urlop z wędkš
- Bezkrwawe łowy
- Wypoczynek na   SuwalszczyŸnie
- Jeden dzień na
   Litwie
 
RZEKI SUWALSZCZYZNY

      POMIĘDZY WZGÓRZA, doliny, lasy i jeziora, w krajobrazowe piękno Suwalszczyzny wpisane są rzeki: Czarna Hańcza, Rospuda, Marycha, Netta, Blizna oraz nieco mniejsze, lecz także pejzażowo atrakcyjne, jak: Szeszupa, Szelmentka, Bludzia, Wigra, Wiatrołuża. Pomniejsze, niezliczone rzeczki, strugi i strumienie wzbogacają ponadto sieć hydrograficzną.Foto: M. Miś Południowe granice regionu rozdziela od Podlasia rzeka Biebrza, znana ze swych ogromnych bagien i torfowisk. Sieć hydrograficzna Suwalszczyzny, ukształtowana działalnością ostatniego zlodowacenia bałtyckiego sprzed 10 - 12 tys. lat, tworzy trzy działy: Wisły (np. Rospuda, Biebrza czy Netta), Niemna (Czarna Hańcza, Marycha, Szeszupa), Pregoły (Bludzia i Błędzianka). Pejzażowa uroda rzek jest efektem bogatej rzeˇby geologicznej tych terenów. Płynąc wśród morenowych wzgórz i wysoczyzn, głęboko wciętymi rynnami, przypominają one w wielu fragmentach rzeki i potoki podgórskie. Kiedy dostają się w doliny i równiny sandrowe, upodabniają się do rzek nizinnych. Foto: P. MalczewskiTe właściwości czynią rzeki suwalsko-augustowskie szczególnie atrakcyjnymi dla turystyki kajakowej. Ileż emocji dostarcza spływ Rospudą, która przepływa przez dziewięć malowniczych jezior! Jakże ciekawy jest spływ Czarną Hańczą, która z Wigier dostaje się w dzikie zakątki Puszczy Augustowskiej i łączy się ze szlakiem Kanału Augustowskiego. Podobnych wrażeń dostarcza Marycha, a prawdziwie traperskich przeżyć - puszczańska Blizna i bagienna Biebrza. Wzdłuż większości głównych rzek prowadzą oznakowane szlaki piesze i rowerowe. Ułatwiają one poznanie przyrody i przeszłości historycznej wsi i miasteczek położonych nad tymi rzekami.
W herbie Suwalszczyzny widnieją trzy niebieskie wstęgi, oznaczające trzy rzeki, nazywane "herbowymi": Czarną Hańczę - symbol ziemi suwalskiej, Rospudę - ziemi augustowskiej i Marychę - ziemi sejneńskiej. Za najbardziej rybne - stąd często odwiedzane przez wędkarzy - uchodzą rzeki: Biebrza, Czarna Hańcza, Marycha, dolna Rospuda, dolna Netta. Niektóre nazwy rzek Suwalszczyzny są pochodzenia jaćwieskiego, jak np.: Hańcza, Rospuda, Bludzia, Blenda (obecnie Błędzianka).
Długość szlaków kajakowych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego wynosi: Czarną Hańczą (od Wigier do Kanału Augustowskiego) - 60 km; Rospudą - 75 km; Marychą - około 50 km; Nettą - 35 km; Blizną - 34 km; Szelmentką - 21 km; Szeszupą - 20 km. Spływ Biebrzą, na odcinku od Lipska do połączenia z Kanałem Augustowskim przy śluzie Dębowo, wynosi 53 km. Ze względu na piękno krajobrazowe i walory przyrodnicze warte są pieszej penetracji doliny niewielkich rzek: Wigry, Błędzianki, Szeszupy, Szelmentki, Bludzi.

RZEKI SUWALSZCZYZNY - info

Dwie rzeki Suwalszczyzny, Czarna Hańcza i Rospuda, należą do najbardziej znanych i atrakcyjnych szlaków kajakowych północno-wschodniej Polski. Przedłużeniem szlaku hańczańskiego jest Kanał Augustowski. Mniej znany, chociaż krajoznawczo ciekawy, jest szlak Marychy. Do prawdziwie traperskich i puszczańskich należy spływ Blizną. Wielu miłośników - ze względu na bogactwo przyrody - ma rzeka Biebrza. Na wszystkich tych trasach wodnych organizują spływy kajakowe liczne biura turystyczne nie tylko z Augustowa, Sejn i Suwałk, lecz również warszawskie, białostockie czy łomżyńskie.
Wzdłuż Czarnej Hańczy i Kanału Augustowskiego wodniacy mają do dyspozycji zagospodarowane pola biwakowe oraz stanice wodne z zapleczem gastronomicznym i kempingowym. Turyści indywidualni nie mają trudności z wypożyczeniem sprzętu wodnego.

SZLAKI KAJAKOWE SUWALSZCZYZNY

Czarna Hańcza. Początek szlaku w stanicy wodnej PTTK w Gawrychrudzie lub w Ośrodku PTTK w Starym Folwarku, skąd od wypływu Czarnej Hańczy z Wigier szlak prowadzi przez Puszczę Augustowską do Rygoli, gdzie rzeka łączy się z Kanałem Augustowskim, którym kajakarze dopływają do Augustowa. Długość szlaku od Gawrychrudy do Ośrodka Żeglarskiego w Augustowie - 125 km.
Rospuda. Początek szlaku nieopodal wsi Czarne, od przesmyku pomiędzy Jeziorem Czarnym a jeziorem Rospuda. Rzeka przepływa przez dziewięć jezior i dostaje się do dziesiątego, jeziora Rospuda Augustowska. Długość szlaku od Jeziora Czarnego do Ośrodka Żeglarskiego PTTK w Augustowie - 76 km.
Marycha. Początek spływu w Sejnach, skąd rzeka płynąc wśród polnych wzniesień dostaje się do malowniczego jeziora Pomorze, a następnie płynie przez bory Puszczy Augustowskiej. Koniec 23-kilometrowego szlaku w Zelwie.
Blizna. Szlak puszczański. Jego początek we wsi Ateny. Stąd, po przecięciu zachodniego krańca jeziora Blizno, kajakarze dostają się do wypływu Blizny. Dalej Puszczą Augustowską do połączenia się z Rospudą. Długość trasy 35 km.
Biebrza. Fragment dłuższego szlaku wodnego wzdłuż południowych obrzeży Suwalszczyzny, od Lipska do połączenia się Biebrzy z Kanałem Augustowskim w Dębowie (53 km). Od śluzy Dębowo szlak prowadzi Kanałem Augustowskim do Augustowa (34 km). Można też Biebrzą płynąć dalej, przez Biebrzański Park Narodowy, aż do jej ujścia do Narwi.

Uwaga: Opisy szlaków w przewodniku Józefa Kurana "Kajakiem po jeziorach augustowskich i suwalskich" (1967 r.).

STANICE WODNE

Frącki (nad Czarną Hańczą)
Gawrychruda (nad Wigrami), tel. 565 92 60
Gorczyca (nad Kanałem Augustowskim)
Jałowy Róg (nad Czarną Hańczą)
Kukle (stanica "Pomorze"), tel. 516 52 93
Serwy (nad jeziorem Serwy), tel. 641 88 35
Swoboda (szlak Kanału Augustowskiego)
Wysoki Most (nad Czarną Hańczą)

Uwaga
: Na szlaku Czarnej Hańczy, jeziora Wigry i Kanału Augustowskiego dużo zagospodarowanych pól biwakowych. W Starym Folwarku pole namiotowe i wypożyczalnia sprzętu wodnego PTTK, tel. 563 77 27.

ORGANIZACJA SPŁYWÓW KAJAKOWYCH PO WODACH SUWALSZCZYZNY

Agencja Turystyczna "Ecotour", Warszawa, Marszałkowska 84/92, tel. (22) 633 52 71; 633 61 33;
Biuro Turystyczne "Sirocco", Augustów, Obrońców Westerplatte 9, tel./fax (87) 643 00 84
Biuro Turystyki Czynnej "Kajak", Białystok, Piastowska 17/71, tel. (85) 732 67 88
Klub Miłośników Dzikiej Przyrody "Hobbit", Suwałki, F. Chopina 4/89, tel./fax (87) 567 88 97
Oddział PTTK w Augustowie, Nadrzeczna 70a, tel. (87) 643 38 50; 643 34 55
Oddział PTTK w Suwałkach, T. Kościuszki 37, tel./fax (87) 566 79 47
Wypożyczalnia Kajaków "Potok", Suwałki, I. Daszyńskiego 9b/13, tel./fax (87) 567 24 01
Wypożyczalnia Kajaków Karczma "Starożym", tel. 643 31 18
Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego "Necko", Augustów, J. L. Chreptowicza 3/39, tel./fax (87) 644 56 39

INFORMACJA TURYSTYCZNA

Centrum Informacji Turystycznej, Augustów, 3 Maja 31, tel./fax (87) 643 28 83;
Centrum Promocji Suwalszczyzny, Suwałki, T. Kościuszki 120, tel./fax (87) 565 11 22;
Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, Suwałki, T. Kościuszki 45, tel./fax (87) 566 54 94 

 

 

 

 
Kwatery prywatne      
       
Pole namiotowe     Sklepy
  Jezioro    
Agroturystyka Rzeka   Las
      Szlaki piesze
  Szlaki wodne    
  Wypożyczalnia sprzętu wodnego    
Szlaki rowerowe      
       
Punkty widokowe      
    Informacja turystyczna  

 


Wszelkie prawa
zastrzeżone

Realizator projektu:
Polsko-Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich
Współfinansowano ze œrodków Unii Europejskiej
© PLIG RW 2000

Projekt i wykonanie strony
Bogusław Piotrowski
Kazimierz Sobecki

© ARTEKST Usługi Wydawnicze
napisz do nas