English version Cofnij stronę Wróć do strony
|       Start
|       Mapa
|     Autorzy
|   O stronie
|       Linki
|    Kontakt   |

- Krajobrazowa
  Suwalszczyzna

- W krainie Wigier
- Park krajobrazowy
- W dolinie Biebrzy
- Puszcza
  Augustowska
- Kanał Augustowski
- Puszcza Romincka
- Rzeki Suwalszczyzny

- Suwałki
- Augustów
- Sejny
- Najcenniejsze...
  Najpiękniejsze...
- W kręgu architektury
  sakralnej
- Dawne miasteczka
- Wsie, wioski ...
- W litewskim kręgu
- Staroobrzędowcy
- Raz na ludowo...
- Agroturystyka
- Turystyka   kwalifikowana
- Darz bór
- Urlop z wędkš
- Bezkrwawe łowy
- Wypoczynek na   SuwalszczyŸnie
- Jeden dzień na
   Litwie
 
NAJCENNIEJSZE... NAJPIĘKNIEJSZE...

MIĘDZY DOLINAMI Netty i Biebrzy rozciągała się niegdyś puszcza zwana Krasnymborem. Od początku XVI wieku należała do możnego rodu Chreptowiczów. Nieopodal Biebrzy Chreptowiczowie posiadali dwór myśliwski, obok którego założyli folwark i wieś Krasnybór. W latach 1548-1589 Adam Chreptowicz zbudował w Krasnymborze cerkiew, którą oddał sprowadzonym tu bazylianom. Jest to najstarszy i jeden z najcenniejszych obiektów sakralnych Suwalszczyzny. Jego unikatowa architektura powstała z połączenia stylu cerkiewno-bizantyjskiego z europejskim gotykiem. Budynki klasztorne wznieśli bazylianie w miejscu obecnej plebanii. W XVII wieku zespół klasztorny przejęli katoliccy bernardyni, a następnie, od 1684 roku - dominikanie, którzy przebywali tu do 1825 roku. Cennymi zabytkami w świątyni są: siedemnastowieczne malowidła (z cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem) oraz rzeˇba ukrzyżowanego Chrystusa w ołtarzu bocznym.Zespół klasztorny w Sejnach / Foto: K. Grabowski
Bezcennym i pięknym obiektem kościelnym w regionie jest póˇnorenesansowy,
przebudowany w XVIII wieku, zespół klasztorny w Sejnach z okazałą świątynią (obecnie bazyliką; fot. z lewej) - utrzymaną po przebudowie w 1760 roku w stylu wileńskiego baroku. Klasztor zachował cechy obronnego zamku z narożnymi wieżami. Wnętrze kościoła mieści jedenaście ołtarzy barokowych i rokokowych z cennymi obrazami. Unikatowej wartości jest gotycka madonna szafkowa (jedna z sześciu zachowanych w Europie) z końca XIV wieku. Zespół klasztorny w Wigrach / Foto: K. Grabowski
Perłą architektury sakralnej Suwalszczyzny jest barokowy zespół klasztorny w Wigrach (fot. z prawej), wzniesiony w latach 1694-1745 przez zakon kamedułów. Piękne położenie klasztoru, z kościołem na wzgórzu, otoczonego wodami jeziora Wigry, przyczynia się do jego krajoznawczej popularności. W jego murach odpoczywał papież Jan Paweł II podczas swej pielgrzymki do Polski w czerwcu 1999 roku.
Zakon kamedułów został sprowadzony do Polski z Włoch w 1605 roku. Kameduli założyli w naszym kraju kilka klasztorów (najstarszy na Bielanach pod Krakowem). Jednym z nich był klasztor nad Wigrami, do którego, przywilejem króla Jana Kazimierza, przypisane zostały wielkie dobra (300 km kw.): lasy, jeziora, kilkadziesiąt wsi, liczne browary, tartaki, młyny, rudnie, smolarnie, huty. W XVIII wieku był to najbogatszy klasztor w Polsce. W 1796 roku władze pruskie skonfiskowały dobra kamedulskie. Usunięci zakonnicy znaleˇli schronienie na Bielanach pod Warszawą. Do 1818 roku poklasztorny obiekt był siedzibą biskupstwa, następnie - siedzibą parafii wigierskiej, istniejącej do dziś.
Odbudowany po zniszczeniach wojennych kościół wigierski służy wiernym od 1963 roku. Przez kilka następnych dziesięcioleci prowadzono prace rekonstrukcyjno-budowlane budynków klasztornych: Domu Królewskiego, Domu Kanclerskiego, Domku Furtiana, eremitorium (domków pustelników), wieży zegarowej i ogrodowej. Obiekt z komfortowymi pomieszczeniami - ogólnodostępnymi dla turystów i wczasowiczów - funkcjonuje pod nazwą Domu Pracy Twórczej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W trzech pokojach Domu Kanclerskiego, w których wypoczywał Jan Paweł II, utworzona została izba pamięci. Zachowano w niej wystrój wnętrz z pobytu papieża.

NAJCENNIEJSZE... NAJPIĘKNIEJSZE... - info

Zespoły poklasztorne w Sejnach i Wigrach oraz kościół w Krasnymborze to najcenniejsze, lecz nie jedyne cenne zabytki architektury sakralnej Suwalszczyzny. Na jej terenie znajduje się wiele innych świątyń rzymskokatolickich o zabytkowej architekturze. Spośród obiektów drewnianych warto obejrzeć między innymi kościoły we wsiach: Jaminy w pobliżu Sztabina (najstarszy kościół ziemi augustowskiej, z około 1780 roku), Studzieniczna (kościół z 1830 roku), Jeleniewo (kościół z 1878 roku), Mikaszówka (kościół z 1907 roku).
Większość kościołów murowanych Suwalszczyzny pochodzi z końca XIX i początków XX wieku. Do cennych zabytków należą świątynie z pierwszej połowy XIX wieku, utrzymane w stylu klasycystycznym: w Suwałkach (kościół św. Aleksandra), Filipowie, Krasnopolu, Raczkach, Wiżajnach.

Tel. kierunkowy (0-prefiks-87)

Krasnybór - wieś nad Biebrzą, przy drodze lokalnej ze Sztabina (8 km) do Lipska. Obok zabytkowego kościoła warto obejrzeć cmentarz ze starymi żeliwnymi nagrobkami z huty sztabińskiej hr. Karola Brzostowskiego. W pobliskim Sztabinie (wieś gminna) znajdują się: bank, bar "Meksyk", ośrodek zdrowia, policja, poczta, sklepy, stacja benzynowa, Urząd Gminy (tel./fax 641 20 36). Telefony w Krasnymborze: Parafia rzymskokatolicka, tel. 641 40 12, Poczta, tel. 641 40 50, Wiejski Ośrodek Zdrowia, tel. 641 40 11
Sejny - miasto powiatowe (patrz hasło: "Sejny")
Wigry - niewielka wieś na Półwyspie Klasztornym, gdzie znajduje się zabytkowy zespół klasztoru pokamedulskiego. Telefony w Wigrach: Dom Pracy Twórczej (ośrodek wypoczynkowy) w obrębie klasztoru, tel./fax 563 70 18; Parafia rzymskokatolicka, tel. 563 70 16

Uwaga: obok klasztoru w Wigrach znajduje się prywatne pole biwakowe i kwatery agroturystyczne, a w pobliskim Starym Folwarku (wieś letniskowa) dobra baza noclegowa i gastronomiczna. 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Komunikacja autobusowa  
Hotel Kąpielisko    
  Plaża   Sklepy
  Jezioro   Gastronomia
  Rzeka    
      Szlaki piesze
  Szlaki wodne    
Parafie   Zabytki  
       
  Kościoły zabytkowe    
Punkty widokowe      
       

 


Wszelkie prawa
zastrzeżone

Realizator projektu:
Polsko-Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich
Współfinansowano ze œrodków Unii Europejskiej
© PLIG RW 2000

Projekt i wykonanie strony
Bogusław Piotrowski
Kazimierz Sobecki

© ARTEKST Usługi Wydawnicze
napisz do nas