English version Cofnij stronę Wróć do strony
|       Start
|       Mapa
|     Autorzy
|   O stronie
|       Linki
|    Kontakt   |

- Krajobrazowa
  Suwalszczyzna

- W krainie Wigier
- Park krajobrazowy
- W dolinie Biebrzy
- Puszcza
  Augustowska
- Kanał Augustowski
- Puszcza Romincka
- Rzeki Suwalszczyzny

- Suwałki
- Augustów
- Sejny
- Najcenniejsze...
  Najpiękniejsze...
- W kręgu architektury
  sakralnej
- Dawne miasteczka
- Wsie, wioski ...
- W litewskim kręgu
- Staroobrzędowcy
- Raz na ludowo...
- Agroturystyka
- Turystyka   kwalifikowana
- Darz bór
- Urlop z wędkš
- Bezkrwawe łowy
- Wypoczynek na   SuwalszczyŸnie
- Jeden dzień na
   Litwie
 
W KRĘGU ARCHITEKTURY SAKRALNEJ
     
Foto: J. BorejszoKOŚCIOŁY KATOLICKIE ziemi suwalskiej, augustowskiej i sejneńskiej służą wiernym jako miejsca kultu. Ich architektura stanowi ważny element krajobrazu kulturowego regionu. Kaplica w Studzienicznej.  Foto: K. GrabowskiKrajobraz ten wzbogacają także przydrożne kapliczki, drewniane i kamienne krzyże oraz wiejskie cmentarze. Większość kościołów na Suwalszczyˇnie to budowle murowane. Te z XIX wieku utrzymane są najczęściej w stylu klasycystycznym (m.in.: św. Aleksandra w Suwałkach, Przenajświętszej Trójcy w Raczkach, Przemienienia Pańskiego w Krasnopolu, kościół w Filipowie). Wiele obiektów kościelnych w regionie pobudowanych zostało na początku XX wieku. Część z nich posiada styl neogotycki: Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie, kościoły w Lipsku, Janówce, Rajgrodzie, Sztabinie, Puńsku. Kościół w Mikaszówce. Foto: K. GrabowskiKilka innych, nowszych, mimo ładnych sylwetek, nie posiada stylowych elementów architektury (np. świątynie w Becejłach, Smolanach, Kaletniku, Przerośli). Kościoły murowane, wzniesione na Suwalszczyˇnie w ostatnim ćwierćwieczu, mają architekturę "nowoczesną". Takie znajdują się w Smolnikach, Rutce-Tartaku, Płocicznie, Kolnicy koło Studzienicznej. Kościół w Monkiniach. Foto: J. BorejszoOdrębności i odmienności architektury sakralnej regionu tworzą drewniane kościoły. Swoim stylem wyraˇnie nawiązują do dawnego budownictwa kościołów drewnianych na Litwie. Klimat, urok i piękno tych budowli podkreśla wystrój wnętrz, który ma wyraˇny związek ze sztuką ludową i tradycjami puszczańskimi (np. wykorzystanie do ozdoby poroży jeleni czy łosi). Drewniane świątynie znajdują się w: Jaminach (z końca XVIII w.), Berżnikach (1819 r.), Studzienicznej (1847 r.), Mikaszówce (1907 r.), Monkiniach (1924 r.), Podżylinach (1926 r.).
W KRĘGU ARCHITEKTURY SAKRALNEJ - info

Zwiedzając Suwalszczyznę warto zwrócić uwagę na architekturę tutejszych kościołów i wyposażenie ich wnętrz. Wiele z nich to cenne zabytki. Dojazd do miejscowości, w których znajdują się zabytkowe budowle sakralne, nie nastręcza większych trudności. Dostępne w księgarniach mapy Suwalszczyzny ułatwią odnajdywanie poszczególnych miejscowości i dojazd do nich.

Tel. kierunkowy (0-prefiks-87)

ZABYTKOWE KOŚCIOŁY DREWNIANE SUWALSZCZYZNY

Berżniki - Kościół parafialny z 1819 roku. Parafia: tel. 516 28 08
Giby - kościół parafialny z 1912 r. (uprzednio molenna staroobrzędowców w Pogorzelcu). Parafia: tel. 516 50 74
Jaminy - kościół parafialny z końca XVIII wieku. Parafia: tel. 641 30 16
Jeleniewo - kościół parafialny z 1878 roku. Parafia: tel. 568 30 94
Mikaszówka - kościół parafialny z 1907 roku. Parafia: tel. 641 76 07
Monkinie - kościół parafialny z 1924 roku. Parafia: tel. 641 00 11
Pawłówka - kościół parafialny z początku XX wieku. Parafia: tel. 569 17 94
Podżyliny - kościół parafialny z 1926 roku.
Studzieniczna - kościół parafialny z 1847 roku. Parafia: tel. 643 31 43

Poza wymienionymi znajduje się na terenie Suwalszczyzny kilka innych zabytków drewnianej architektury sakralnej, jak: cerkiew na cmentarzu prawosławnym w Suwałkach z początku XX wieku, molenna staroobrzędowców przy ulicy Sejneńskiej w Suwałkach z 1909 roku, molenna staroobrzędowców we wsi Wodziłki z 1921 roku.

ZABYTKOWE KOŚCIOŁY MUROWANE SUWALSZCZYZNY

Filipów - kościół parafialny z 1841 roku. Parafia: tel. 569 60 97
Karolin - kościół parafialny z 1851 roku (uprzednio cerkiew jedynowierców). Parafia: tel. 516 54 07
Krasnopol - kościół parafialny z 1862 roku. Parafia: tel. 516 40 56
Krasnybór - kościół parafialny (1584-1589). Parafia: tel. 641 40 12
Puńsk
- kościół parafialny z 1881 roku. Parafia: tel. 516 11 02
Raczki - kościół parafialny z 1823 roku. Parafia: tel. 568 51 22
Suwałki - kościół parafialny św. Aleksandra z 1829 roku. Parafia: tel. 566 27 52
Suwałki - kaplica na cmentarzu katolickim z 1854 roku.
Wigry - kościół parafialny (dawniej zakonu kamedułów z XVIII wieku). Parafia: tel. 563 70 16
Wiżajny - kościół parafialny z 1825 roku. Parafia: tel. 568 80 12

Ponadto w Suwałkach znajdują się dwie zabytkowe murowane cerkwie, które zostały przebudowane na kościoły rzymskokatolickie: kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. A. Mickiewicza oraz pod wezwaniem św. Piotra i Pawła przy ul. Wojska Polskiego. Jest również zabytkiem kościół parafii ewangelicko-augsburskiej z 1841 roku przy ulicy T. Kościuszki (tel. parafii: 566 45 49). 
    Komunikacja autobusowa Bank
      Bar
      Sklepy
  Jezioro    
Agroturystyka Rzeka    
      Szlaki piesze
       
Parafie      
Szlaki rowerowe      
  Kościoły zabytkowe Policja Poczta
Punkty widokowe      
    Informacja turystyczna  

 


Wszelkie prawa
zastrzeżone

Realizator projektu:
Polsko-Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich
Współfinansowano ze œrodków Unii Europejskiej
© PLIG RW 2000

Projekt i wykonanie strony
Bogusław Piotrowski
Kazimierz Sobecki

© ARTEKST Usługi Wydawnicze
napisz do nas