English version Cofnij stronę Wróć do strony
|       Start
|       Mapa
|     Autorzy
|   O stronie
|       Linki
|    Kontakt   |

- Krajobrazowa
  Suwalszczyzna

- W krainie Wigier
- Park krajobrazowy
- W dolinie Biebrzy
- Puszcza
  Augustowska
- Kanał Augustowski
- Puszcza Romincka
- Rzeki Suwalszczyzny

- Suwałki
- Augustów
- Sejny
- Najcenniejsze...
  Najpiękniejsze...
- W kręgu architektury
  sakralnej
- Dawne miasteczka
- Wsie, wioski ...
- W litewskim kręgu
- Staroobrzędowcy
- Raz na ludowo...
- Agroturystyka
- Turystyka   kwalifikowana
- Darz bór
- Urlop z wędkš
- Bezkrwawe łowy
- Wypoczynek na   SuwalszczyŸnie
- Jeden dzień na
   Litwie
 
RAZ NA LUDOWO...
     
SUWALSZCZYZNA nie jest regionem o wyraˇnej odrębności etniczno-kulturowej.
Widać tu wpływy mazowieckie, mazurskie, podlaskie i częściowo litewskie. Jest to rezultat póˇnego zasiedlenia tych ziem i wielonarodowościowej mozaiki mieszkańców. Foto: J. BorejszoChociaż nie jest to społeczność o tak kulturowo bogatym obliczu, jaki przypisuje się Krakowiakom, Podhalanom, czy Kaszubom, niemniej i mieszkańcy wsi suwalskiej wytworzyli własne obyczaje, obrzędy i inne formy kultury ludowej. Część z nich zachowała się, o czym można się przekonać uczestnicząc w dożynkach, weselach, chrzcinach, pogrzebach lub oglądając występy ludowych zespołów artystycznych albo wystawy sztuki ludowej. Szczególnie pielęgnuje się tradycje tańca, śpiewu i muzyki. Niedawno obchodził jubileusz pięćdziesięciolecia działalności znany Zespół Pieśni i Tańca "Suwalszczyzna". W regionie działa kilkanaście lokalnych zespołów śpiewaczych i kapel. Nie zanika na ziemi suwalskiej rękodzieło. Najbardziej rozpowszechnione jest plecionkarstwo, zwłaszcza najróżnorodniejszych koszy - z wikliny, korzeni, słomy, deszczułek. Gospodynie domowe uprawiają tkactwo. Powstają więc na krosnach tkaniny dekoracyjne, narzuty, dywany. Nie ginie obyczaj malowania wielkanocnych pisanek. Gorzej jest z garncarstwem i bednarstwem. Zanikła ornamentyka drewnianych ganków i okiennic.
W
Zespół "Suwalszczyzna" / Foto: St. J. Woś wielu miejscowościach Suwalszczyzny działają wokalno-taneczne zespoły ludowe m.in.: ”Szeszupa" w Rutce-Tartaku, "Pogranicze" w Szypliszkach, "Zorniczanka" w gminie Raczki, "Zajączkowiacy" w gminie Bakałarzewo, "Jaćwież" w Jeleniewie, "Modry Len" w Nowince, "Rospuda" w Filipowie, "Jezioraki" w Wiżajnach, "Przeroślaki" w Przerośli.
RAZ NA LUDOWO... - info

Z dawną kulturą ludową Suwalszczyzny można się zapoznać zwiedzając muzea i izby regionalne. Bogate zbiory etnograficzne (sztuki i rzemiosła ludowego) posiadają Muzeum Okręgowe w Suwałkach oraz Muzeum Ziemi Augustowskiej w Augustowie. Warto też zwiedzić Muzeum Regionalne w Lipsku nad Biebrzą.
Kulturę ludową polskich Litwinów prezentują zbiory, które można oglądać w Puńsku: w skansenie, w prywatnym muzeum etnograficznym Józefa Vainy oraz w Izbie Regionalnej "Stara Plebania".
Dodać należy, iż przy gminnych ośrodkach kultury działają zespoły folklorystyczne - taneczne, muzyczne, teatralne. Prowadzone są też zajęcia, których celem jest nauka ludowego tkactwa, plecionkarstwa, hafciarstwa, wycinkarstwa, malowania pisanek itp.

Informacje: Centrum Kultury Ludowej i Amatorskiego Ruchu Artystycznego (przy ROKiS), Suwałki, Noniewicza 71, tel. 566 44 36

MUZEA

Muzeum Marii Konopnickiej, Suwałki, T. Kościuszki 31, tel. 566 41 33
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, T. Kościuszki 81, tel. 565 13 96
Muzeum Regionalne, Lipsk, Rynek 3, tel. Miejskiego Ośrodka Kultury: 642 26 82
Muzeum Ziemi Augustowskiej, Dział Etnograficzny, Augustów, Hoża 7, tel. 563 27 54
Skansen (zagroda litewska) w Puńsku.

Regionalna izba "Dawna Wieś", Zelwa, tel. 516 56 55

GMINNE OŚRODKI KULTURY NA SUWALSZCZYŹNIE

Bakałarzewo, Młyńska 15, tel. 569 40 65
Filipów, Garbaska 2, tel. 569 60 94
Krasnopol, tel. 516 40 33
Lipsk, Rynek 23 (Miejski Ośrodek Kultury), tel. 642 35 86
Nowinka, tel. 641 95 45
Przerośl, Rynek 11, tel. 569 10 32
Puńsk, A. Mickiewicza 23, tel. 516 10 32
Raczki, T. Kościuszki 15, tel. 568 51 40
Wiżajny, tel. 568 80 53


     Komunikacja autobusowa  
       
Pole namiotowe     Sklepy
  Jezioro    
Agroturystyka Rzeka   Las
      Szlaki piesze
       
Parafie      
Szlaki rowerowe     Jazda konna
       
       
       

 


Wszelkie prawa
zastrzeżone

Realizator projektu:
Polsko-Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich
Współfinansowano ze œrodków Unii Europejskiej
© PLIG RW 2000

Projekt i wykonanie strony
Bogusław Piotrowski
Kazimierz Sobecki

© ARTEKST Usługi Wydawnicze
napisz do nas