English version Cofnij stronę Wróć do strony
|       Start
|       Mapa
|     Autorzy
|   O stronie
|       Linki
|    Kontakt   |

- Krajobrazowa
  Suwalszczyzna

- W krainie Wigier
- Park krajobrazowy
- W dolinie Biebrzy
- Puszcza
  Augustowska
- Kanał Augustowski
- Puszcza Romincka
- Rzeki Suwalszczyzny

- Suwałki
- Augustów
- Sejny
- Najcenniejsze...
  Najpiękniejsze...
- W kręgu architektury
  sakralnej
- Dawne miasteczka
- Wsie, wioski ...
- W litewskim kręgu
- Staroobrzędowcy
- Raz na ludowo...
- Agroturystyka
- Turystyka   kwalifikowana
- Darz bór
- Urlop z wędką
- Bezkrwawe łowy
- Wypoczynek na   Suwalszczyźnie
- Jeden dzień na
   Litwie
 
DARZ BÓR
   
TRADYCJE POLSKIEGO ŁOWIECTWA, sięgające czasów pierwszych królów polskich, są żywe;Foto: J. Krasnodębski służą kulturze myśliwskiej Polaków. Suwalszczyzna - z Puszczą Augustowską i lasami w części północnej - należy do liczących się w kraju i atrakcyjnych terenów łowieckich. Uprawiane jest tu myślistwo na grubego zwierza, na zwierzyną drobną i ptactwo łowne. Warto przypomnieć, że w pojaćwieskich puszczach od początku XV wieku polowali książęta litewscy i królowie polscy. Na wyspie Wigry miał swój dwór myśliwski Wielki Książę Litewski, Witold. Przebywali w nim Jagiełło i jego następcy, polując na tury, żubry, łosie, jelenie, niedˇwiedzie, dziki. Władysław IV dwór ten przebudował na bardziej okazały i wygodny. Gospodarzem większości terenów łowieckich w kraju jest Polski Związek Łowiecki. Realizuje on swoje zadania statutowe poprzez koła łowieckie. Organizują one między innymi polowania dla swoich członków, jak również myśliwych zza granicy (za pośrednictwem Biura Polowań "Knieja" w Suwałkach). Na łowiskach Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego najczęściej strzela się dziki, sarny, łosie, jelenie, zające, ale także lisy, borsuki, jenoty. Z ptactwa wodnego myśliwi najczęściej polują na dzikie gęsi i kaczki krzyżówki, zaś z ptactwa polnego na kuropatwy.
Tereny łowieckie Suwalszczyzny zajmują ponad 320 tys. ha, z czego na powierzchnię leśną, wraz z Puszczą Augustowską, przypada 122 tys. ha. Obszar ten podzielony jest na 57 obwodów łowieckich: z tego 46 obwodów należy do kół łowieckich, a pozostałe 11 (jako obwody wydzielone na terenie Puszczy Augustowskiej) znajdują się w gestii Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
Foto: J. Krasnodębski
Na Suwalszczyˇnie gospodarkę łowiecką prowadzi 11 kół miejscowych (5 w Suwałkach, 4 w Augustowie i 2 w Sejnach). Do najstarszych o półwiekowej działalności, należą: Koło "Jedynka" w Suwałkach oraz Koło "Leśnik" w Augustowie. Poza tym ma tutaj swoje obwody kilka kół z Polski. Na łowiskach Suwalszczyzny strzela się rocznie ponad: 250 jeleni, 60 łosi, 700 saren, 600 dzików. W Puszczy Augustowskiej występuje jeleń "mazurski", szczególnie ceniony przez myśliwych ze względu na dużą masę ciała i wyjątkowo okazałe poroże.
DARZ BÓR - info

Organizacją polowań na łowiskach Suwalszczyzny zajmuje się Biuro Polowań "Knieja" w Suwałkach oraz biuro polowań działające przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Biura polowań są pośrednikami pomiędzy klientem-myśliwym a kołami łowieckimi, które na zlecenie biur urządzają dla myśliwych (z kraju i z zagranicy) polowania oraz opiekują się nimi na czas łowów. Myśliwi mają zapewniony dojazd na łowiska, noclegi i wyżywienie.

Tel. kierunkowy (087)

ADRESY I TELEFONY USŁUG MYŚLIWSKICH

Biuro Polowań "Knieja", Suwałki, 1 Maja 25 tel./fax 566 57 24
Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy, Suwałki, 1 Maja 25, tel. 566 57 24
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Białystok, Lipowa 51, tel. (85) 653 04 71
Sklep myśliwski, Suwałki, 1 Maja 25, tel. 563 08 37
Sklep myśliwski "Myśliwy", Suwałki, Sejneńska 7, tel. 566 33 37 

 

Kwatery prywatne   Komunikacja autobusowa Bank
  Kąpielisko    
       
  Jezioro Uslugi  
Agroturystyka Rzeka   Las
    Naprawa samochodowa Szlaki piesze
  Szlaki wodne    
       
      Jazda konna
Wieża widokowa     Poczta
       
    Informacja turystyczna  

 


Wszelkie prawa
zastrzeżone

Realizator projektu:
Polsko-Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich
Współfinansowano ze środków Unii Europejskiej
© PLIG RW 2000

Projekt i wykonanie strony
Bogusław Piotrowski
Kazimierz Sobecki

© ARTEKST Usługi Wydawnicze
napisz do nas